Jul 4, 2009

Project of first global anti-war party

Wirtland is asking your opinion about its new political project. As a supranational entity, Wirtland has the unique possibility to unite people even from the fighting countries into a common anti-war party. Who may join the party? Palestinians and Israelis, who are opposed to war. Georgians and Russians, who do not support policy of conflict. Turks and Greeks, who want to live in peace. These are only examples, but you understand the concept. Join the discussion at Facebook or at Wirtland. The official GAP page has now opened at Wirtland website.

БЪЛГАРСКИ (in Bulgarian): Като наднационална държава, Виртландия има уникалната възможност да обедини хората, дори и от различни страни, намиращи се в конфликт помежду си, в обща анти-военни партия. Кой може да се присъедини към партия? Израелци и палестинци, които се противопоставят на войната. Грузинци и руснаци, които не подкрепят политиката на конфликта. Турци и гърци, които искат да живеят в мир. Това са само отделни примери, но вие разбирате идеята. Виртландия иска мнението ви за този проект: Wirtland, Facebook.

ПО-РУССКИ (in Russian): Поскольку Виртландия является наднациональным государств
ом, она имеет уникальную возможность создать партию, в которую могут вступать люди, живущие во враждующих странах. Кто может, например, вступить в такую антивоенную партию? Палестинцы и израильтяне, которые не поддерживают войну. Грузины и русские, выступающие против политики конфронтации. Турки и греки, азербайджанцы и армяне, желающие жить в мире. Это всего несколько примеров, но концепция понятна. Виртландия хочет узнать Ваше мнение по поводу проекта этой партии: Wirtland, Facebook.
*Please help to translate into YOUR language*

No comments: